Poradenské a expertní služby

Vedlejším efektem mnohaletých zkušeností s telefonními technologiemi jsou naše znalosti cenových a smluvních podmínek používaných operátory při poskytování hlasových i datových služeb. Tyto své zkušenosti xPhoNet CZ s.r.o. využívá při poskytování poradenských a expertních činností.

       

≡ Snižování výdajů za telekomunikační služby

Z našich zkušeností vyplývá, že výdaje za pevné a mobilní hlasové služby i za připojení na internet lze téměř v každé organizaci snížit o 30 až 60 %. U malých firem se jedná o úspory desítek tisíc korun, u středních o stovky tisíc korun a u velkých organizací o miliony korun ročně. Zkušenosti xPhoNet CZ s.r.o. umožňují důslednou analýzu dosavadní situace a navržení úsporného způsobu nákupu hlasových a internetových služeb. Jelikož cena za snížení výdajů bývá sjednána jako krátkodobý podíl na skutečně dosažené úspoře, může zákazník využitím této služby pouze ušetřit.

Nabídkový leták: [ pdf ]    Kontaktní osoba: Ing. Petr

≡ Odborná a právní pomoc s telefonním podvody

Celková škoda způsobená telefonními podvody dosahuje v tuzemsku mnoha milionů korun ročně. Téměř každý týden je telefonními operátory evidována skupina útoků vůči jejich zákazníkům. Někdy jsou tyto podvodné hovory operátorem či účastníkem zjištěny velmi brzy a škoda není nijak velká. Některé telefonní útoky ale mohou trvat po řadu týdnů nebo mohou být velmi intenzivní. V takových případech může navýšení hovorného dosahovat stovek tisíc nebo i přes milion korun. xPhoNet CZ s.r.o. pro zákazníky postižené telefonními podvody nabízí odbornou i právní pomoc, která minimalizuje výši jejich finanční škody.

Nabídkový leták: [
pdf ]    Kontaktní osoba: Ing. Šenkýř

≡ Návrhy technického řešení telefonních systémů

Začínající telefonní operátoři hledají optimální technická řešení své VoIP ústředny i billingového telefonního systému. Call centra, střední a velké firmy i organizace potřebují úsporně a spolehlivě fungující pobočkové ústředny, telefony a napojení na veřejné telefonní sítě. Pracovníci xPhoNet CZ s.r.o. vám poskytnou dílčí technické konzulace, navrhnou koncepci celkového technického řešení a případně zajistí odbornou podporu při přímém nákupu, výběrovém řízení či veřejné soutěži.

Koncoví zákazníci často potřebují navrhnout konfiguraci pobočkové ústředny umožňující obsluhu telefonů v centrále organizace a zároveň i mnoha telefonů v odloučených provozovnách, kde se vzájemné hovory uskutečňují bezplatně a hovory do veřejných pevných i mobilních telefonních sítí jsou realizovány přes společné telefonní přípojky. Uvnitř dané organizace bývá požadován jednoduchý tří nebo čtyřmístný telefonní seznam. Zároveň je však potřeba zajistit správné směrování a identifikaci hovorů na tísňové linky hasičů, záchranky i policie. Technické řešení má mít minimalizovány pořizovací i provozní výdaje zákazníka.

VoIP operátorům začínajícím s poskytováním hlasových služeb nabízí xPhoNet CZ s.r.o. své zkušenosti s provozem telefonních ústředen, IP telefonů a VoIP bran, s problematikou přidělování, zapůjčování a přenášení geografických, nomadických i barevných čísel, se směrováním a oceňováním hovorů, s právní rámcem poskytování hlasových služeb apod.

Nabídkový leták: [
pdf ]    Kontaktní osoba: Ing. Fišer

≡ Další zdroje informací

[1] Za telefonování můžete platit méně
     Ing. Ivo Fišer, článek uveřejněný na serveru Lupa.cz, www.lupa.cz

[2] Návod na úspory za telefony a internet
     Ing. Ivo Fišer, článek uveřejněný na serveru CFOworld.cz, www.cfoworld.cz

[3] Tarifikační perioda má na hovorné zásadní vliv
     Ing. Ivo Fišer, článek uveřejněný na serveru Lupa.cz, www.lupa.cz

[4] Bezpečnost a podvody ve VoIP telefonii
     Doc. Ing. Miroslav Vozňák PhD., FEI VŠB Ostrava, www.fei.vsb.cz

[5] Současné telekomunikační hrozby a boj proti nim
     Ing. Radek Kummer, Telefónica O2 Czech Republic a.s., www.cz.o2.com

[6] Technické aspekty podvodů v telefonii
     Ing. Pavel Troller CSc., ČVUT FEL, Katedra telekom. techniky, www.comtel.cz

[7] Náměty na zabezpečení VoIP ústředen a telefonů
     Ing. Martin Dvořák, AODT z.s.p.o., www.aodt.cz

[8] Tři příklady konkrétních telefonních podvodů
     Ing. Jiří Novák, NET-SYSTEM s.r.o., www.netsystem.cz

[9] Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů
     Český telekomunikační úřad, tisková zpráva, www.ctu.cz

[10] Zneužití pobočkových ústředen a VoIP telefonů
     Český telekomunikační úřad, veřejná informace, www.ctu.cz