Dodávky telefonního hardware

Výsledkem dlouhodobých zkušeností pracovníků xPhoNet CZ s.r.o. je přehled o technických parametrech a cenových podmínkách telefonního hardware používaného na tuzemském trhu.

≡ Telefonní přístroje a VoIP i GSM brány

V naší nabídce jsou různé druhy příslušenství k telefonním ústřednám:
- analogové telefony značky Panasonic, Telco a Tesla (stolní, bezdrátové, historické a konferenční)
-
ISDN telefony značky Elmeg (standardní nebo luxusní stolní přístroje)
-
SIP telefony značky Linksys, Siemens, Well a Elmeg (stolní, přenosné a softwarové)
-
SIP brány a routery značky Linksys, Patton a Well (jen pro telefony, jen pro linky nebo pro telefony i linky)
-
další přístroje značky 2N, Netcom a Panasonic (GSM brány, USB telefony, náhlavní soupravy, zvonková tabla, ... )

Kontaktní osoba:
Ing. Fišer

≡ Pobočkové i operátorské telefonní ústředny

V naší nabídce najdete pobočkové telefonní ústředny:
- malé analogové značky Panasonic a 2N s kapacitou do 30 telefonů
- malé typu SIP značky Asterisk s kapacitou do 30 telefonů
- střední analogové značky Panasonic a PhoNet s kapacitou do 100 telefonů
- střední typu SIP značky Asterisk s kapacitou do 100 telefonů
- velké typu SIP značky PhoNet s kapacitou nad 100 telefonů

Dále v naší nabídce jsou
operátorské telefonní ústředny:
- malé typu SIP / SIP značky Asterisk s kapacitou do 500 telefonů
- střední typu SIP / SIP značky PhoNet s kapacitou do 5.000 telefonů

Kontaktní osoba:
Ing. Fišer

≡ Telefonní a počítačové systémy pro call centra

Základem každého call centra je výkonná a spolehlivá pobočková telefonní ústředna. Dnes se výhradně už používají VoIP ústředny. Call centrum navíc používá speciální telefonní SW spolupracující s pobočkovou ústřednou. Funkce tohoto SW se liší u příchozího a odchozího call centra. SW příchozího call centra především zajišťují třídění hovorů mezi jednotlivé operátory. SW pro odchozí call centra zejména organizuje činnost skupiny operátorů. Oba druhy call center navíc evidují historii jednání se zákazníky, eventuálně nahrávají obsahy hovorů a vyhodnocují i prezentují statistiky činnosti operátorů. Systémy pro call centra se zpravidla vyvíjejí na míru potřeb konkrétního call centra.

V naší nabídce jsou call centra založená na ústřednách Asterisk (do 30 operátorů) a PhoNet (nad 30 operátorů), které jsou doplněny speciálně vyvinutým CTI-SW.

Kontaktní osoba:
Ing. Fišer