O společnosti xPhoNet CZ s.r.o.

Pracovníci xPhoNet CZ s.r.o. mají dlouhodobé odborné i komerční zkušenosti v oblasti moderní i klasické telefonie. Hlavními zákazníky jsou VoIP operátoři, call centra, obchodní společnosti a rozpočtové či příspěvkové organizace. xPhoNet CZ s.r.o. vám nabízí:
Poskytování hlasových služeb:
 • velkoobchodní služby pro operátory
 • malooobchodní služby pro účastníky
 • speciální hlasové a informační služby
 • Poradenské a expertní služby:
 • snižování výdajů za telekomunikační služby
 • odborná a právní pomoc s telefonními podvody
 • návrhy technického řešení telefonních systémů
 • Vývoj telefonního software:
 • zakázkový vývoj speciálních telefonních aplikací
 • vlastní vývoj zákaznického telefonního portálu
 • zakázkové analytické a koncepční činnosti
 • Dodávky telefonního hardware:
 • telefonní přístroje, brány a převodníky
 • pobočkové i operátorské telefonní ústředny
 • telefonní a počítačové systémy pro call centra
 • xPhoNet CZ s.r.o. je také tradičním pořadatelem odborných seminářů zaměřených na VoIP a TDM telefonii.

     

  Hlavní aktivitou společnosti je provozování tranzitních telefonních ústředen, na něž jsou napojovány malé a střední VoIP sítě. Prostřednictvím tranzitních ústředen jsou poskytovány velkoobchodní hlasové služby určené pro telefonní operátory. Tato dvojice tranzitních ústředen je součástí Centra telefonních sítí xPhoNet.

  Pro koncové zákazníky je dnes velice atraktivní snižování výdajů za pevné a mobilní telefony i za internet. Výsledná úspora běžně bývá 30 až 60 %. Často se jedná o ušetřené stovky tisíc korun ročně. Cena za tyto služby je zpravidla sjednána jako krátkodobý podíl na výsledné úspoře zákazníka, který tak může pouze ušetřit.

  Další významnou aktivitou společnosti je vývoj speciálního telekomunikačního SW. Pracovníci xPhoNet CZ s.r.o. mají schopnost pochopit zadání, navrhnout koncepci a vytvořit různé varianty programového vybavení z oblasti hlasových a datových služeb. Telekomunikační SW patří mezi nejsložitější a zároveň nejzajímavější ICT produkty.


  Mimo jiné xPhoNet CZ s.r.o. nyní připravuje obecný zákaznický telefonní portál. Ten bude určen přímo pro vlastníky SIP telefonů i pobočkových ústředen se SIP svazky a také pro operátory poskytující služby VoIP, internetu nebo IPTV. První verze tohoto SW bude k dispozici koncem roku 2012.

  Telekomunikační sektor dnes prochází obdobím rychlého rozvoje. Základním předpokladem úspěchu společností působících v tomto oboru jsou efektivně fungující informační systémy. Společnost xPhoNet CZ s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti s návrhem koncepce i architektury IS a s vývojem SW určeného pro telekomunikační operátory. Pracovníci xPhoNet CZ s.r.o. přitom využívají své detailní znalosti technických principů telekomunikačních technologií.

  Programátoři xPhoNet CZ s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti s telefonními ústřednami a přístroji, s telefonními kodeky a signalizacemi, s číslováním telefonních sítí a směrováním hovorů, s cenovými i smluvními podmínkami telefonních operátorů, s problematikou telefonních podvodů, se spolehlivostí volání a kvalitou hovorů i s řešením mnoha různých atypických požadavků zákazníků.