Vývoj telefonního software

Další velmi významnou aktivitou společnosti je vývoj speciálního telekomunikačního SW. Ten patří mezi nejsložitější a zároveň také nejzajímavější ICT produkty. Pracovníci xPhoNet CZ s.r.o. mají 25 let zkušeností s vývojem různého řídícího, tarifikačního, dohledového a zákaznického telefoního software.

≡ Zakázkový vývoj speciálních telefonních aplikací

Uživatelé hlasových služeb nebo jejich profesní skupiny často mají specifické potřeby na SW aplikace spolupracující s telefonními ústřednami a realizující různé specifické hlasové nebo zákaznické funkce.

Příkladem je software pro nahrávání všech hovorů, následnou archivaci a příležitostné vyhledávání velkého množství nahrávek po dlouhou dobu, kde objem uložených dat jsou stovky GBYTE až desítky TBYTE. Příkladem potřeby takové speciální aplikace jsou různá aktivní i pasivní call centra nebo linky důvěry.

Jiným příkladem jsou telefonní informační systémy, které poskytují hlasové informace o stavu poskytované služby. Např. o dokončení opravy auta, o vyřízení pojistné události, o schválení žádosti o úvěr, o stavu přepravy zboží, o stavu vašeho bankovního nebo jiného účtu, o otvírací době nebo úředních hodinách.

Dalším příkladem je telefonní aplikace pro přepis hlasových poznámek či dispozic do podoby písemného zápisu nebo pokynů zasílaných ve formě mailu.

Nabídkový leták: [ pdf ]    Kontaktní osoba: Ing. Fišer

≡ Vlastní vývoj zákaznického telefonního portálu

Vedle telefonní ústředny potřebují poskytovatelé a uživatelé hlasových služeb nutně také zákaznický telefonní portál. xPhoNet CZ s.r.o. připravuje obecně použitelný zákaznický portál. Jeho konkurenční odlišnost bude spočívat v jeho nezávislosti na VoIP ústředně používané operátorem. Poskytovatel VoIP služeb tak bude moci měnit svou ústřednu bez nutnosti výměny nebo úprav SW webového rozhraní vůči zákazníkům. Uživatelé VoIP služeb navíc budou moci svůj zákaznický portál dokonce používat bez součinnosti jejich operátora.

Portál bude k dispozici jako služba pro uživatele SIP telefonů, jako služba pro provozovatele pobočkových ústředen se SIP svazkem, jako služba pro provozovatele veřených SIP ústředen nebo jako standardní dodávka systému pro VoIP operátory. Konkrétní principy, funkce a vlastnosti tohoto SW budou zveřejněny až při zahájení jeho nabídky. Tato je plánována na konec roku 2012.

Nabídkový leták: [
pdf ]    Kontaktní osoba: Ing. Fišer

≡ Zakázkové analytické a koncepční činnosti

Pracovníci xPhoNet CZ s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti s analýzou potřeb provozovatelů i uživatelů telekomunikačního software a rovněž i s návrhem koncepce základních principů i architektury SW určeného pro poskytovatele hlasových nebo datových služeb.

Vývoj SW vždy začíná analýzou, resp. určením potřeb zákazníka. Následně je specifikováno základní zadání, které má být zákazníkem oponováno a schváleno. Současně už také bývá navržena celková architektury SW a lze tedy stanovit pracnost i cenu vývoje SW a potřebného HW.

Následně je zadání SW dále precizováno a jsou zahájeny vlastní vývojové práce. V průběhu prací na SW je téměř vždy zadání SW opakovaně upravováno. Důvody většinou bývají na straně zákazníka, který teprve dodatečně uplatňuje své různé další požadavky. Může jít o funkce SW, na které zákazník zapomněl nebo které se dodatečně ukáží být užitečné.

Součástí implementace výsledného SW mají být příprava uživatelské i provozní dokumentace, školení správců i uživatelů SW, zkušební provoz zákazníka i akceptační testy, vyhodnocení provozních zkušeností, dodatečné úpravy i modernizace SW a záruční i mimozáruční údržba SW.

Těžiště pracnosti SW samozřejmě spočívá ve vlastním vývoji programového vybavení. O úspěšném naplnění potřeb zákazníka ale rozhoduje kvalita analytické a koncepční činnosti. U velkých projektů proto bývá využíváno externího dodavatele těchto činností, který důsledně hájí zájmy zákazníka.

Nabídkový leták: [
pdf ]    Kontaktní osoba: Ing. Fišer