Poskytování hlasových služeb

Hlavní aktivitou společnosti je provozování dvojice tranzitních telefonních ústředen, na něž jsou napojovány VoIP sítě. Prostřednictvím tranzitních ústředen jsou poskytovány velkoobchodní hlasové služby určené pro telefonní operátory. První tranzitní ústředna se nachází v Praze, druhá je v Brně. Spolehlivost zdvojeného propojení dosahuje 99,9975 %. xPhoNet zprostředkuje VoIP sítím propojení na všechny pevné a mobilní telefonní sítě.


≡ Velkoobchodní služby pro operátory

Základní podmínkou provozu všech VoIP sítí je jejich napojení na ostatní tuzemské a zahraniční telefonní sítě. Toto propojení je však technologicky a investičně značně náročné. Obchodní úspěšnost telefonního operátora je dána dobrými cenami za nákup odchozích hovorů a za prodej hovorů přícházejících. Malé a střední VoIP sítě ale nejsou schopny získat výhodné velkoobchodní ceny hovorů. Pro získávání nových zákazníků je nutná schopnost operátora zachovat svým zákazníkům jejich dosavadní telefonní čísla. Tohoto lze dosáhnout pomocí přenášení čísel od jiných operátorů. Náklady na přenositelnost čísel se ale vyplatí pouze operátorům, kteří obsluhují nejméně tisíce telefonů. Vzájemné hovory mezi VoIP sítěmi navíc musí většinou zbytečně draho procházet přes velké TDM sítě.

Základní problém VoIP operátorů spočívá v tom, že jsou ostatními operátory vnímáni jako potenciální konkurence na trhu maloobchodních hlasových služeb. Tento problém ale odpadá u velkoobchodní spolupráce s xPhoNet CZ s.r.o., u které naopak existuje logický zájem na podpoře růstu maloobchodní úspěšnosti VoIP operátorů.

Provozovatel tranzitních ústředen zajišťuje všem napojeným VoIP operátorům propojení na ostatní sítě, poskytuje jim velmi dobré ceny hovorů, zajišťuje pro ně přenositelnost telefonních čísel, realizuje funkce hlasového NIX-u a navíc jim poskytuje odbornou podporu. Hlasový NIX zajišťuje velmi levné vzájemné propojení VoIP sítí bez nutnosti tranzitu hovorů přes velké TDM sítě. Velkoobchodní hlasové služby jsou poskytovány pod značkou xPhoNet.

Zákaznický portál: www.crm-xphonet.cz    Kontaktní osoba: Ing. Fišer

≡ Maloobchodní služby pro účastníky

Některá call centra, marketingové a obchodní společnosti nebo velké organizace mají specifické požadavky na jimi užívané hlasové služby. Nejde pouze o požadavek na velmi nízké ceny hovorného. Tito zákazníci často ke své činnosti potřebují zelená, modrá, bílá nebo duhová telefonní čísla. Někteří zákazníci požadují nahrávání všech telefonních hovorů, zachování telefonních čísel při stěhování do jiné lokality Česka, dosažitelnost v tuzemsku pod zahraničními čísly, zahraniční zelená čísla, dovolatelnost do zahraničí pod českými čísly nebo obsluhu VoIP hovorů z mobilních telefonů. Typická bývá žádost o hlasové propojení více lokalit daného zákazníka, resp. požadavek na bezplatné hovory mezi centrálou společnosti a regionální či republikovou sítí jejích kanceláří.

xPhoNet doplňkově poskytuje VoIP hlasové služby, které jsou zdrojem jeho vlastních přímých zkušeností s obsluhou koncových zákazníků. Mimo jiné tak jsou prakticky ověřovány funkce a vlastnosti vyvíjeného zákaznického telefonního portálu. Cenově tyto služby nejsou výhodné pro telefony s malým provozem, velice je však ocení zákazníci s vysokým počtem hovorů. Maloobchodní hlasové služby jsou poskytovány pod značkou xProTel.

Zákaznický portál:
www.crm-xprotel.cz    Kontaktní osoba: Ing. Petr

≡ Speciální hlasové a informační služby

Mezi různé speciální služby poskytované xPhoNet patří např. konverze hlasového provozu mezi svazky typu VoIP/SIP, E1/SS7, E1/DSS1 (tj. ISDN30) nebo E1/GSM a mezi různými operátory či lokalitami. Např. VoIP operátor provozující ústřednu se SIP svazky může prostřednictvím xPhoNet velmi snadno získat propojení na pevné či mobilní TDM sítě realizované přes pronajatý svazek typu SS7.

xPhoNet také provozuje registr telefonních sítí, tester telefonních sítí a experimentální telefonní síť. V registru sítí jsou evidovány telefonní sítě a údaje o nich jsou veřejnosti k dispozici pomocí webového portálu. Tester sítí funguje jako simulátor provozu uvniř pevných, mobilních a VoIP sítí i mezi nimi navzájem. Výsledky testování jsou pak zveřejněny pomocí webového portálu. Registr i tester sítí tvoří společně s tranzitními ústřednami tzv. Centrum telefonních sítí xPhoNet. Experimentální telefonní síť je polygonem, kde lze ověřovat funkce i vlastnosti IP telefonů, VoIP bran, VoIP ústředen, billingového SW apod.

Webové stránky:
www.xphonet.eu a www.xprotel.cz    Kontaktní osoba: Ing. Šenkýř

≡ Další zdroje informací

[1] Strasti tuzemského VoIP operátora a jeho cesta k úspěchu
     Ing. Ivan Ryant, článek na serveru Telegro.cz, www.telegro.cz

[2] Není liberalizace telefonie příliš liberální ?
     Ing. Ivo Fišer, článek na serveru Lupa.cz, www.lupa.cz

[3] Alternativní, přelivové a zálohové směrování v telefonních sítích
     Ing. Radomír Šenkýř, článek v časopisu Telekomunikace, www.convergence.cz

[4] Principy tranzitní telefonní ústředny xPhoNet
     Ing. Ivo Fišer, přednáška na semináři Teorie a praxe IP telefonie, www.ip-telefon.cz

[5] Tranzitní tel. ústředna a experimentální tel. síť
     Ing. Ivo Fišer, přednáška na semináři NoTeS, www.cvtss.cz

[6] VoIP versus pevná a mobilní telefonie
     Ing. Ivo Fišer, článek na serveru Lupa.cz, www.lupa.cz

[7] Jaká spolehlivost VoIP je dostačující ?
     Ing. Ivo Fišer, článek na serveru Lupa.cz, www.lupa.cz

[8] Jaká je skutečná spolehlivost VoIP sítí ?
     Ing. Ivo Fišer, článek na serveru Lupa.cz, www.lupa.cz

[9] Principy testeru telefonních sítí xPhoNet
     Ing. Ivo Fišer, přednáška na semináři Teorie a praxe IP telefonie, www.ip-telefon.cz